Constanta, Romania

+40 723.83.53.90

info@aisunmurtaza.com

Împuternicire pentru călătoria cu copil minor în Turcia

Împuternicire pentru călătoria cu copil minor în Turcia

O procură este un act prin care o persoană desemnează un împuternicit pentru rezolvarea unei anumite probleme în numele lui. Acest act poate fi comparat cu o delegație, pentru că cel care desemnează împuternicitul își deleagă o parte a competențelor sale acelei persoane. Persoanele fizice pot fi puse în situația în care nu se pot prezenta personal pentru a-și rezolva problemele și atunci sunt nevoite să delege pe altcineva pentru a le rezolva în numele lor.

Procura este un act semnat doar de cel care împuternicește (mandatant) o altă persoană (mandatar) pentru a o reprezenta în diferite situații. Mandatantul trebuie să cunoască datele personale ale mandatarului: nume, prenume, adresa, seria, numărul și data eliberării actului de identitate, precum și codul numeric personal. Procura trebuie să conțină, pe lângă datele personale ale mandatantului, și pe cele ale persoanei împuternicite și obiectul împuternicirii.

Cele mai multe cereri din partea clienților noștrii sunt pentru obținerea de împuterniciri în vederea călătoriei în Turcia cu copil minor. În caz că nu știați, dacă minorul nu iese din țară însoțit de ambii părinți (sau de tutorele legal), este necesară o procură notarială prin care părinții sau tutorele legal împuternicește un alt adult să iasă cu minorul din țară. Dacă aveți nevoie de acest tip de împuternicire contactați-ne pentru mai multe detalii refreritoare la actele necesare pentru eliberarea acestui tip de declarație.

Traducător și interpret autorizat înregistrat la Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa.Română-Limba Turcă | AISUN MURTAZA
👉 +40 723 83 53 90 | info@aisunmurtaza.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Call Now

Call Now! +40723835390